Vaše 2 % z dane využívame na vybavenie centra a vzdelávanie vás aj vašich detí.

ĎAKUJEME

U nás učíme cudzie jazyky metódou materinského jazyka.

Simulujeme cudzojazyčné prostredie a kladieme dôraz na rozvíjanie komunikčných schopností.

Pracujeme na princípoch:

  • Simulácia cudzojazyčného prostredia doma aj na hodinách
  • Učenie hrou a priateľská atmosféra
  • Pozitívna motivácia
  • Nadväzujúce cykly výučby
  • Prepracovaná metodika
  • Neustále vzdelávaní lektori s podporou medzinárodného fóra
  • Hodiny iba v danom cudzom jazyky

 

Dostupné jazyky:

 

Pripravujeme aj:

  • Francúzština
  • Španielčina