DARUJTE 2% Z DANE

Vaše 2 percentá využívame na vybavenie centra a vzdelávanie vás aj vašich detí, ďakujeme.
 
Potvrdenie o zaplateni dane z príjmov pre Wings Forever, o.z.
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby pre Wings Forever, o.z.
 

pripravujeme…